top of page

תשובות לשאלות נפוצות

1. כמה זמן לפני החתונה צריך להירשם?

יש להירשם מוקדם ככל האפשר לאחר שקבעתם תאריך ומקום לחתונה. את הרישום יש לבצע לפחות 45 יום לפני מועד הנישואים המבוקש. במקרים חריגים ניתן להירשם זמן קצר יותר לפני הנישואים. את הרישום לנישואין באתר ניתן לבצע בכל זמן.

חזור לראש הרשימה

2. נרשמנו באתר, מה קורה לאחר מכן?

מיד עם סיום מילוי טופס הרישום באתר תקבלו הודעת דואר אלקטרוני שמאשר את קבלת טופס ההרשמה במשרדנו. לאחר 2 ימי עבודה תקבלו הודעת דואר אלקטרוני מסודרת ומפורטת עם הסבר לגבי המשך התהליך.

חזור לראש הרשימה

3. האם הרישום אצלכם חוקי?

הרישום אצלנו חוקי ותקף לכל דבר ועניין. הרב ד"ר משה פירוז, הרב הראשי הוא רושם נישואים שמונה לפי החוק על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו. לאחר הנישואים מקבלים תעודת נישואין רשמית של מדינת ישראל כמו בכל מועצה דתית, ובאמצעותה ניתן להירשם במשרד הפנים באופן זהה לכל זוג אחר במדינת ישראל.

חזור לראש הרשימה

4. האם אתם מוכרים על ידי מדינת ישראל?

הרב הראשי של העדה הוא רשם נישואין מוסמך מטעם מדינת ישראל, ותעודות הנישואין שלנו מוכרות לכל דבר ועניין.

חזור לראש הרשימה

5. איזה בעיות עלול להיגרם כתוצאה מנישואים אצלכם?

איזה בעיות? בדיוק ההפך, גם לא מצד הרבנות האורתודוקסית. כמו כן, רישום נישואים בבית הדין מקנה את הזכות שלא להיזקק לבתי הדין הרבניים.

 

חזור לראש הרשימה

6. היכן מתקיימת הפגישה לפתיחת תיק נישואין?

ניתן לקיים את הפגישה לצורך פתיחת תיק הנישואין במשרדי הקהילה ברמלה. במקרים חריגים ניתן לקבוע פגישה במקום אחר.

חזור לראש הרשימה

7. כיצד קובעים תאריך פגישה לרישום לנישואין?

מתקשרים בטלפון לרב גבר למספר 08-9250808.

חזור לראש הרשימה

8. כמה זמן אורכת הפגישה לפתיחת תיק הנישואין?

הפגישה אורכת כשעה וחצי.

חזור לראש הרשימה

9. מה עלינו להביא לפגישה?

ראו רשימה כאן.

 

חזור לראש הרשימה

10. כיצד קובעים את תאריך החתונה?

ניתן להתחתן בכל ימות השבוע, חוץ מיום שישי, מיום השבת ומימי המועדים. בנוסף, ישנם תאריכים שבהם לא נוהגים לקיים אירועי שמחה – ומדובר בימי בין המיצרים, בין ט' בתמוז לבין י' באב. רשימה של התאריכים אלו לשנה הקרובה ניתן לראות כאן.

כמו כן, לא ניתן לקיים נישואים בימים בהם האישה נידה, ולכן יש להקפיד לקבוע את מועד הנישואים במועד בו האישה תהיה מותרת לבעלה.

חזור לראש הרשימה

11. באיזה מקום ניתן לקיים את הנישואים?

את הנישואים ניתן לערוך באולם אירועים, גן אירועים, מסעדה, בית הכנסת, בית פרטי, שטח ציבורי וכדומה.

חזור לראש הרשימה

12. מי יכול לסדר את הנישואים ולברך?

כל אחד מחכמי העדה יכול, ובנוסף חזנים שהוסמכו לכך. פרטים ניתן לקבל במעמד פתיחת התיק.

חזור לראש הרשימה

13. מתי מקבלים את שטר האירוסין (הכתובה)?

בסיום הנישואין, הכתובה תימסר להורי הכלה.

חזור לראש הרשימה

14. מתי מקבלים את תעודת הנישואין?

עד שבעה ימי עבודה מיום מועד עריכת החופה, התעודה תהיה מוכנה ותמסר לבני הזוג. ניתן להודיע לנו על דרך מסירת התעודה, איסוף עצמי ממשרדי בית הדין, או לחילופין לקבל את התעודה בדואר רשום.

חזור לראש הרשימה

Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
Anchor 7
Anchor 8
Anchor 9
Anchor 10
Anchor 11
Anchor 12
Anchor 13
Anchor 14
Anchor 1
bottom of page