top of page

תהליך הרישום

בימים אלה אנו מתכוננים להטמעת מערכת "שירת הים" אשר בעזרתה ניתן לבצע רישום באמצעות טופס מקוון.

לטופס הרישום המקוון לחץ כאן

תהליך הרישום מורכב משלושה שלבים:

השלב הראשון: לאחר מילוי הטופס באתר ותיאום מועד לפגישה, בני הזוג יגיעו לפגישה על מנת לפתוח בתהליך הרישום. למפגש זה ניתן להביא גם את עדי הרווקות.

השלב השני: יהיה קרוב למועד החתונה לאחר פתיחת התיק. בשלב זה יגיעו שני בני הזוג להדרכת זוגות הבאים בברית הנישואין.

השלב השלישי: לאחר החתונה תעודת הנישואין (בשני עותקים) תמתין במשרד בתוך 7 ימים ממועד הנישואים או תישלח בדואר רשום.

bottom of page