top of page

עלויות הרישום

רישום נישואים ופתיחת תיק כרוך באגרה לפי חוק בסך של 717 ₪ אגרת רישום הקבועה בחוק בעבור פתיחת התיק.

אגרת הרישום לזכאים להנחה הינה 430 ₪ בצירוף מסמך המעיד על הזכאות (חייל בסדיר, שרות לאומי, נזקק או סטודנט מתחת לגיל 30, עולה חדש בשנתיים הראשונות לעלייתו, נכה, עיוור).

במעמד פתיחת התיק ניתן להגיש הסכם ממון לאישור. אגרת אישור הסכם ממון היא 277 ₪.

אנחנו מאחלים לכם הצלחה בחיים המשותפים ובהקמת בית יהודי בישראל.

bottom of page