שינויים בהסכם גירושין

במידה ושני הצדדים מסכימים, ניתן לערוך שינויים בהסכם גם לאחר שאושר בבית הדין וקיבל תוקף של פסק דין. במצב כזה יש להגיש בקשה בכתב בחתימת שני הצדדים, ולפרט את השינויים המבוקשים בהסכם.

בית הדין יקבע מועד לדיון בבקשה בנוכחות הצדדים, והוא יאשר את תיקון ההסכם, אם לא תהא מניעה חוקית או הלכתית.

כתבו לנו כאן

@ 2019 בית הדין  היהודי-קראי   | Made with Wix.com